اطلاعات ضروری
نام
نام خانوادگی
شماره همراه
کلمه عبور
جنسیت

اطلاعات تکمیلی

ایمیل
تلفن ثابت
ساکن
آدرس
تاریخ تولد
دانشگاه
رشته
سال ورود به دانشگاه
مهارت های خودتان را اضافه کنید.
عنوان حذف
  1. دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد به عنوان عضو رسمی و دیگر اعضا به عنوان عضو افتخاری باران شناخته شده و اعضای افتخاری نمیتوانند به عنوان مسئول در گروه فعالیت نمایند.
  2. گروه یک تشکل دانشجویی با اهداف مشخص می باشد و هرگونه فعالیت سیاسی یا فعالیت هایی که از دامنه خط مشی باران خارج باشد، ممنوع است.
  3. حضور شما در هر کارگروه مستلزم پذیرفتن آیین نامه آن کارگروه است که در ابتدای شروع فعالیت در هر کارگروه، آیین نامه ان کارگروه در اختیارتان قرار داده می شود.
  4. رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی حین فعالیت در گروه الزامی است. در صورت عدم رعایت قوانین فوق از فعالیت شما ممانعت به عمل خواهد امد.

قبلا فرم عضویت پر کردم